Політика конфіденційності

Політика конфіденційності персональних даних

Ця Політика конфіденційності персональних даних (далі – Політика конфіденційності) застосовується до всієї інформації про те, що веб-сайт Tattoo Space (далі – Tattoo Space), розташований на доменному імені tattoospace.com.ua (а також його субдомени) може отримувати про Користувача під час використання сайту tattoospace.com.ua (а також його субдоменів), його програм і його продуктів.

1. Визначення

1.1 Ця Політика конфіденційності використовує такі терміни:

1.1.1. «Адміністрація сайту» (далі Адміністрація) – уповноважені співробітники з управління сайтом Tattoo Space, які організовують і (або) здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), що виконуються з персональними даними.

1.1.2. "Персональні дані" – будь-яка інформація, що прямо або побічно стосується конкретної або ідентифікованої фізичної особи (суб'єкта персональних даних).

1.1.3. "Обробка персональних даних" – будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, модифікацію), вилучення, використання, передачу (розповсюдження, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.

1.1.4. «Конфіденційність персональних даних» є обов'язковою вимогою до Оператора або іншої особи, яка має доступ до персональних даних, щодо запобігання їх розповсюдженню без згоди суб'єкта персональних даних або наявності іншої правової підстави.

1.1.5. «Tattoo Space Site» – це сукупність взаємопов'язаних веб-сторінок, розташованих в інтернеті за унікальною адресою (URL): tattoospace.com.ua, а також її субдоменами.

1.1.6. «Субдомени» – це сторінки або набір сторінок, розташованих на доменах третього рівня, що належать сайту Tattoo Space, а також інші тимчасові сторінки, в нижній частині яких вказується контактна інформація Адміністрації.

1.1.5. "Користувач веб-сайту Tattoo Space" (далі – Користувач) – це особа, яка має доступ до веб-сайту Tattoo Space через Інтернет і використовує інформацію, матеріали та продукти веб-сайту Tattoo Space.

1.1.7. "Cookies" – це невеликий фрагмент даних, відправлених веб-сервером і збережених на комп'ютері користувача, який веб-клієнт або веб-браузер надсилає на веб-сервер кожен раз в HTTP-запиті при спробі відкрити сторінку відповідного сайту.

1.1.8. «IP-адреса» – це унікальна мережева адреса вузла в комп'ютерній мережі, через яку Користувач отримує доступ до Tattoo Space.

2. Загальні положення

2,1. Використання Користувачем сайту Tattoo Space означає прийняття користувачем цієї Політики конфіденційності та умов обробки персональних даних Користувача.

2,2. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен припинити використання сайту Tattoo Space.

2.3. Ця Політика конфіденційності застосовується до веб-сайту Tattoo Space. Tattoo Space не контролює і не несе відповідальності за сторонні сайти, на які Користувач може натиснути на посилання, доступні на сайті Tattoo Space.

2.4. Адміністрація не перевіряє достовірність наданих Користувачем персональних даних.

3. Тема Політики конфіденційності

3,1. Ця Політика конфіденційності встановлює зобов'язання Адміністрації щодо нерозголошення та забезпечує захист конфіденційності персональних даних, які Користувач надає на вимогу Адміністрації при реєстрації на сайті Tattoo Space або при підписанні на електронну розсилку.

3,2. Персональні дані, дозволені до обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення форм на веб-сайті Tattoo Space і включають наступну інформацію:
3.2.1. прізвище, ім'я, по батькові Користувача;
3.2.2. контактний номер телефону Користувача;
3.2.3. Адреса електронної пошти (e-mail)
3.2.4. Місце проживання Користувача (при необхідності)
3.2.5. фотографія (при необхідності)

3.3. Tattoo Space захищає дані, які автоматично передаються при відвідуванні наступних сторінок:
– IP-адреса;
– інформація з файлів cookie;
– інформація про браузер
– час доступу;
– реферер (адреса попередньої сторінки).

3.3.1. Відключення файлів cookie може призвести до неможливості доступу до частин сайту, які потребують авторизації.

3.3.2. Tattoo Space збирає статистику про IP-адреси своїх відвідувачів. Ця інформація використовується для запобігання, виявлення та вирішення технічних проблем.

3,4. Будь-яка інша особиста інформація, не зазначена вище (історія веб-перегляду, використовувані браузери, операційні системи тощо), підлягає безпечному зберіганню та нерозповсюдженню, за винятком випадків, передбачених пунктом 5.2. цієї Політики конфіденційності.

4. Метою збору персональної інформації користувача

4,1. Адміністрація може використовувати персональні дані Користувача для наступних цілей:
4.1.1. Ідентифікація Користувача, зареєстрованого на сайті Tattoo Space для його подальшого дозволу.
4.1.2. Надання Користувачеві доступу до персоналізованих даних веб-сайту Tattoo Space.
4.1.3. Встановлення зворотного зв'язку з Користувачем, включаючи відправку повідомлень, запитів щодо використання сайту Tattoo Space, обробку запитів і заявок від Користувача.
4.1.4. Визначення місцезнаходження Користувача для забезпечення безпеки, запобігання шахрайству.
4.1.5. Підтвердження точності і повноти наданих Користувачем персональних даних.
4.1.6. Створення облікового запису для використання частин веб-сайту Tattoo Space, якщо Користувач дав згоду на створення облікового запису.
4.1.7. Повідомлення Користувача по електронній пошті.
4.1.8. Надання Користувачеві ефективної технічної підтримки в разі виникнення проблем, пов'язаних з використанням сайту Tattoo Space.
4.1.9. Надання Користувачеві його згоди на спеціальні пропозиції, інформаційні бюлетені та іншу інформацію від імені сайту Tattoo Space.

5. Методи та умови обробки персональної інформації

5.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження в часі, будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.

5.2. Персональні дані Користувача можуть передаватися уповноваженим державним органам України тільки на підставах і в порядку, встановлених законодавством України.

5.3. У разі втрати або розголошення персональних даних Адміністрація має право не інформувати Користувача про втрату або розголошення персональних даних.

5.4. Адміністрація вживає необхідних організаційно-технічних заходів для захисту персональної інформації Користувача від несанкціонованого або випадкового доступу, знищення, модифікації, блокування, копіювання, поширення, а також від інших протиправних дій третіх осіб.

5.5. Адміністрація спільно з Користувачем вживає всіх необхідних заходів для запобігання збитків або інших негативних наслідків, викликаних втратою або розголошення персональних даних Користувача.

6. Права та обов'язки сторін

6.1. Користувач має право:

6.1.1. Прийміть безкоштовне рішення про надання ваших персональних даних, необхідних для використання веб-сайту Tattoo Space, і дайте згоду на їх обробку.

6.1.2. Для оновлення доповнювати інформацію, надану про персональні дані в разі зміни цієї інформації.

6.1.3. Користувач має право отримувати від Адміністрації інформацію про обробку своїх персональних даних, якщо таке право не обмежене відповідно до федеральних законів. Користувач має право вимагати від Адміністрації роз'яснення своїх персональних даних, їх блокування або знищення в разі неповних, застарілих, неточних, незаконно отриманих або не необхідних для заявленої мети обробки, а також вжити заходів, передбачених законом для захисту своїх прав. Для цього досить повідомити Адміністрацію за вказаною адресою електронної пошти.

6.2. Адміністрація зобов'язана:

6.2.1. Використовуйте отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у розділі 4 цієї Політики конфіденційності.

6.2.2. Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попереднього письмового дозволу Користувача, а також не продавати, не обмінюватися, публікувати або розкривати іншими можливими способами передані персональні дані Користувача, за винятком пункту 5.2. цієї Політики конфіденційності.

6.2.3. Вжити заходів обережності для захисту конфіденційності персональних даних Користувача відповідно до процедури, яка зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в існуючому обороті бізнесу.

6.2.4. Блокувати персональні дані, що стосуються відповідного Користувача, з моменту звернення або запиту користувача, або його законного представника або уповноваженого органу з питань захисту прав суб'єктів персональних даних на період перевірки, у разі виявлення недостовірних персональних даних або незаконних дій.

Відповідальність сторін

7.1. Адміністрація, яка не виконала своїх зобов'язань, несе відповідальність за збитки, понесені Користувачем у зв'язку з незаконним використанням персональних даних, відповідно до законодавства України, за винятком випадків, передбачених п. 5.2. 7.2. цієї Політики конфіденційності.

7.2. У разі втрати або розголошення Конфіденційної інформації Адміністрація не несе відповідальності, якщо ця конфіденційна інформація:
7.2.1. Він став суспільним надбанням, поки його не було втрачено або розкрито.
7.2.2. Він був отриманий від третьої сторони, поки не був отриманий адміністрацією ресурсів.
7.2.3. Він був розкритий за згодою користувача.

7.3. Користувач самостійно несе відповідальність за дотримання вимог законодавства Російської Федерації, в тому числі законів про рекламу, про захист авторських і суміжних прав, про охорону товарних знаків і знаків обслуговування, але не обмежуючись вищесказаним, включаючи повну відповідальність за зміст і форму матеріалів.

7.4. Користувач визнає, що особа, яка надала таку інформацію, несе відповідальність за будь-яку інформацію (включаючи, але не обмежуючись ними: файли даних, тексти тощо), до якої він може мати доступ у складі веб-сайту Tattoo Space.

7.5. Користувач погоджується з тим, що інформація, надана йому в рамках сайту Tattoo Space, може бути об'єктом інтелектуальної власності, права на яку захищені і належать іншим Користувачам, партнерам або рекламодавцям, які розміщують таку інформацію на сайті Tattoo Space.
Користувач не може змінювати, орендувати, здавати в оренду, позичати, продавати, поширювати або створювати похідні роботи на основі такого Контенту (повністю або частково), за винятком випадків, коли такі дії були прямо дозволені в письмовій формі власниками такого Контенту відповідно до умов окремої угоди.

7.6. Що стосується текстових матеріалів (статей, публікацій, які є у вільному доступі для публіки на сайті Tattoo Space), то допускається їх поширення за умови, що надається посилання на Tattoo Space.

7.7. Адміністрація не несе відповідальності перед Користувачем за будь-які збитки або збитки, понесені Користувачем в результаті видалення, відмови або неможливості зберегти будь-який Контент та інші комунікаційні дані, що містяться на сайті Tattoo Space або передаються через нього.

7.8. Адміністрація не несе відповідальності за будь-які прямі або непрямі збитки, що виникають в результаті: використання або неможливості використання сайту або окремих сервісів; несанкціонований доступ до комунікацій Користувача; заяви або поведінка будь-якої третьої сторони на сайті.

7.9. Адміністрація не несе відповідальності за будь-яку інформацію, розміщену користувачем на веб-сайті Tattoo Space, включаючи, але не обмежуючись цим: інформацію, захищену авторським правом, без явної згоди власника авторських прав.

8. Вирішення спорів

8.1. Перед зверненням до суду з позовом про спори, що виникають у зв'язку з відносинами між Користувачем і Адміністрацією, в обов'язковому порядку необхідно подати позов (письмову пропозицію або електронну пропозицію про добровільне врегулювання спору).

8.2. Одержувач позову протягом 30 календарних днів з дня отримання претензії, в письмовій або електронній формі, повідомляє позивача про результати розгляду позову.

8.3. Якщо згоди не буде досягнуто, спір буде переданий до Київського арбітражного суду.

8.4. Ця Політика конфіденційності та відносини між Користувачем та Адміністрацією підпадають під дію чинного законодавства України.

9. Додаткові умови

9.1. Адміністрація має право вносити зміни в цю Політику конфіденційності без згоди Користувача.

9.2. Нова Політика конфіденційності вступає в силу з моменту її розміщення на веб-сайті Tattoo Space, якщо інше не передбачено новою версією Політики конфіденційності.

9.3. Про будь-які пропозиції або питання, що стосуються цієї Політики конфіденційності, слід повідомляти: voprosposaitu@gmail.com

9.4. Поточна Політика конфіденційності доступна на сторінці за адресою https://tattoospace.com.ua/politika.html

Оновлено: 29 липня 2021 р.

Київ, адміністрація сайту

Share to friends
Контакты тату мастера - Киев